600 golfers

Terug naar home

600 golfers

Per eind augustus telt de NLGS meer dan 600 actieve golfers die spelen met één van de vier jaarabonnementen. De NLGS groeit gestaag en wij verwachten dat de teller begin 2021 de 700 zal zijn gepasseerd.

Wij krijgen wel eens vraag of wij een wachtlijst hebben, maar dat kennen wij niet. De NLGS heeft steeds voldoende capaciteit aan vouchers in voorraad om iedereen te laten spelen, deze balans bewaken wij voortdurend en als het nodig is, vergoten wij de capaciteit.
Vooruitlopend op deze groei, zijn wij continu in gesprek met golfbanen over ieuwe samenwerking of over aanpassing van de capaciteit. '

WIilt u meer weten ? Lees dan onze 'Veel gestelde vragen' , mail of bel ons op resp. klantenservice@nlgs.nl en 06-1033399 .